Od 23.03.2022 do 31.03.2022 potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. 

Dokumenty można pobrać poniżej i dostarczyć do sekretariatu Publicznego Przedszkola
w Jemielnicy w podanym wyżej terminie

Dokumenty dla dzieci nowo przyjętych do Publicznego Przedszkola w Jemielnicy na rok szkolny 2022/2023:

PDFOświadczenie woli na rok szkolny 20222023 - oddział Jemielnica.pdf
PDFZałącznik 1 - ZGODY ORAZ OŚWIADCZENIA RODZICA JEMIELNICA.pdf
PDFZałącznik 2 - WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ, NAUKA JĘZYKA REGIONALNEGO ORAZ NAUKĄ WŁASNEJ HISTORII I KULTURY.pdf
PDFZałącznik 3 - UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA.pdf

Dokumenty dla dzieci nowo przyjętych do Publicznego Przedszkola w Jemielnicy - oddział zamiejscowy: Barut, Centawa, Gąsiorowice, Łaziska na rok szkolny 2022/2023:

PDFOświadczenie woli na rok szkolny 20222023 - oddział zamiejscowy.pdf
PDFZałącznik 1a - ZGODY ORAZ OŚWIADCZENIA RODZICA - ZAMIEJSCÓWKA.pdf
PDFZałącznik 2 - WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ, NAUKA JĘZYKA REGIONALNEGO ORAZ NAUKĄ WŁASNEJ HISTORII I KULTURY.pdf
PDFZałącznik 3 - UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA- oddział zamiejscowy.pdf
 

Przewiń do góry