Informacja dla rodziców dzieci przyjętych na rok szkolny 2022/2023!

 

Informujemy, że do 31.03.2022 należy złożyć dokumenty potwierdzające przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

 

Dokumenty można pobrać w sekretariacie lub ze strony przedszkola i dostarczyć do sekretariatu Publicznego Przedszkola
w Jemielnicy 

 

Nieoddanie dokumentu skutkuje rezygnacją z przyjęcia do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Przewiń do góry