GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI

W celu zagwarantowania rodzicom i wychowankom możliwości konsultacji z nauczycielami prezentujemy czas dostępności naszych nauczycieli w przedszkolu, poza ich praca dydaktyczno-wychowawczą według następującego harmonogramu:

 

NAZWISKO I IMIĘ

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

Cichoń Magdalena

Co drugi czwartek począwszy
od 8 września

8.30-9.30

 

 

Cipura Joanna

czwartek

15.00-15.30

piątek

14.00-14.30

Draga Marzena

środa

15.00-15.30

czwartek

7.30-8.00

Fabian Iwona

środa

10.00 -10.30

środa

15.00-15.30

Grabiec Katrin

wtorek

7.30 - 8.00

wtorek

15.00-15.30

Graca Izabela

poniedziałek

11.30-12.00

czwartek

15.00-15.30

Koźlik Jolanta

poniedziałek

16.00-16.30

czwartek

12.30-13.00

Mutz Katarzyna

wtorek

11.30-12.15

czwartek

15.00-15.15

Niesmak Klaudia

środa

15.00-15.30

piątek

11.30-12.00

Ozimek Bożena

wtorek

10.00-11.00

 

 

Pinkawa Melania

czwartek

15.00-16.00

 

 

Pola Agnieszka

poniedziałek

10.30-11.00

wtorek

15.30-16.00

Radziej Mirela

poniedziałek

11.00-11.30

wtorek

16.00-16.30

Ratuszny Marianna

czwartek

7.30-8.00

środa

15.00-15.30

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700, 1730. z późn.zm)

 

GODZINY DOSTĘPNOŚCI SPECJALISTÓW

Barbara Misterowicz

logopeda

Gąsiorowice

poniedziałek

10.00-11.30

Centawa

czwartek

11.00-12.10

Jemielnica

piątek

8.00-12.30

Joanna Cipura

logopeda

Łaziska

środa

11.30-12.15

Barut

piątek

10.30-11.15

Agnieszka Pola

pedagog specjalny

Jemielnica 1

wtorek

9.30-11.00

Jemielnica 2

czwartek

11.30-12.30

Melania Pinkawa

pedagog specjalny

Jemielnica 3

piątek

10.00-11.00

Jemielnica 4

piątek

9.00-10.00

Jemielnica 5

piątek

8.00-9.00

Barut

środa

8.00-9.00

Centawa

środa

9.30-10.30

Gąsiorowice

czwartek

8.00-9.00

Łaziska

czwartek

9.30-10.30

Magdalena Cichoń

psycholog

Jemielnica 1

środa

10.00-11.30

Jemielnica 2

środa

9.00-10.00

Jemielnica 3

środa

8.00-9.00

Jemielnica 4

wtorek

8.00-9.00

Jemielnica 5

wtorek

9.00-10.00

Barut

poniedziałek

9.30-10.30

Centawa

poniedziałek

8.00-9.00

Gąsiorowice

czwartek

9.30-10.30

Łaziska

czwartek

10.30-11.30

 

 
Przewiń do góry