Dla każdego Polaka Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. Jak co roku 11 listopada oddajemy cześć Polakom, którzy dzięki umiłowaniu do wolnej ojczyzny wywalczyli naszą niepodległość. W naszym przedszkolu również dbamy aby nasi wychowankowie czuli swoja przynależność narodowa i byli dumni z bycia Polakami. Dzieci poznają polskie symbole narodowe, uczą się hymnu Polski, wiedzą jakie święto celebrujemy 11 listopada. Od kilu lat bierzemy udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”, która polega na uroczystym odśpiewaniu polskiego hymnu  przez wszystkich wychowanków o symbolicznej godzinie 11.11. w przeddzień uroczystości czyli 10 listopada. Również w tym roku nasze przedszkolaki bardzo uroczyście uczciły ten wyjątkowy dzień: wszyscy ubrani wyjątkowo odświętnie z wielkim zapałem wykonali„ Mazurka Dąbrowskiego”. Nie mogliśmy się zebrać w jednym miejscu, gdyż odległość pomiędzy oddziałami jest zbyt wielka na małe nóżki, ale wszystkie przedszkolaki, w swoim przedszkolu, z równie wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w akcji, czego dowodem niech będą zrobione zdjęcia.

 
MP4Szkoła do hymnu gr.4-5.mp4 (5,26MB)
MP4Szkoła do hymnu gr.1-3.mp4 (7,75MB)
MP4Polak Mały gr 4-5.mp4 (1,76MB)
 

Przewiń do góry