1. Uchwała nr 1/2023 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 03 stycznia 2023 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Publicznego Przedszkola w Jemielnicy na rok 2023;

2. Uchwała nr 2/2023 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 20 kwietnia 2023 w sprawie Organizacji Pracy Przedszkola na rok 2023/2024;

3. Uchwała nr 3/2023 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 29.08.2023 w sprawie Aneksu nr 1 do Projektu Organizacyjnego Pracy Przedszkola w Jemielnicy na rok szkolny 2023/2024;

4. Uchwała nr 4/2023 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 29.08.2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy przedszkola na rok szkolny 2023/2024;

5. Uchwała nr 5/2023 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 29.08.2023 w sprawie wniosku o ustalenie ramowego rozkładu dnia w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy wraz z oddziałami zamiejscowymi Barut, Centawa, Gąsiorowice i Łaziska na rok szkolny 2023/2024;

6. uchwała nr 6/2023 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 29.08.2023 w sprawie zaproponowania przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego;

7. Uchwała nr 7/2023 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 27.09.2023r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie nagrody;

8. Uchwała nr 8/2023 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 27.09.2023r. w sprawie ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

 

Przewiń do góry