W dniach od 24.04 do 31.05.2023 trwa postępowanie uzupełniające na wolne miejsca
w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy w oddziałach zamiejscowych.

Zasady rekrutacji są dostępne na stronie www.przedszkole.jemielnica.pl

od 24.04 do 12.05.2023 wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola (w sekretariacie przedszkola w Jemielnicy). Druki dostępne są także na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole.jemielnica.pl

Przyjmowanie dokumentów TYLKO w sekretariacie w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy ul. Długa 11b

22.05.2023 - wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przedszkola.

 

od 23.05 do 29.05.2023 - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola

w postaci pisemnego oświadczenia woli - oświadczenia przyjmowane TYLKO w sekretariacie

 

31.05.2023 - wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych

i nieprzyjętych do przedszkola.

 

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ABY DOKUMENTY ZOSTAŁY PODPISANE PRZEZ OBYDWOJE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH!

 

 

Przewiń do góry