INFORMACJA DLA RODZICÓW

Na karteczce z opłatami umieszczony jest indywidualny czterocyfrowy identyfikator przypisany do każdego dziecka. Na naszej stronie internetowej przedszkola, w sekcji dotyczącej opłat, udostępnione są pliki zawierające numery identyfikacyjne dzieci wraz z przypisanymi kwotami do uregulowania.

Dla jednego dziecka należy otworzyć dwa pliki 

1. Bez nazwisk - wyżywienie (oddział do którego dziecko uczęszcza)

2. Bez nazwisk - świadczenia (oddział do którego dziecko uczęszcza) 

https://przedszkole.jemielnica.pl/76/51/oplaty-za-przedszkole-wyzywienie-i-swiadczenia.html

 

W związku z Uchwałą  NR XLV/319/23 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 11 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonym przez Gminę Jemielnica informujemy że od dnia 28.09.2023r. zmianie ulega wysokość stawki za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze wyższym.
 

WZROST Z 1,00 ZŁ DO 1,30 ZŁ

 

Po otrzymaniu pasku z opłatami, prosimy o dokładne wpłacanie kwoty jaka została naliczona 

WPŁACAMY CO DO GROSZA, NIE ZAOKRĄGLAMY!

Przewiń do góry