PDFRegulamin udzielania przez Publiczne Przedszkole w Jemielnicy zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł wskazanej w art.2 ust.1 pkt 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.pdf (195,21KB)
 

W związku z prowadzonym postępowaniem o dokonanie zamówienia publicznego polegającego na:

1. Zakup i dostawę artykułów ogólnospożywczych - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów ogólnospożywczych.docx (152,88KB)

2. Zakup i dostawę jaj - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę jaj.docx (140,06KB)

3. Zakup i dostawę mięsa i wędlin - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę mięsa i wędlin.docx (142,25KB)

4. Zakup i dostawę mrożonek - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę mrożonek.docx (141,32KB)

5. Zakup i dostawę nabiału - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę nabiału.docx (143,21KB)

6. Zakup i dostawę pieczywa - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę pieczywa.docx (141,51KB)

7. Zakup i dostawę ryb i przetworów rybnych - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę ryb.docx (141,24KB)

8. Zakup i dostawę warzyw i owoców - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę warzyw i owoców.docx (146,70KB)

 

DOCXKlauzula Informacyjna.docx (32,87KB)
 

Udostępniamy formularze ofert, wzór umowy, formularz asortymentowo cenowy.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani wzięciem udziału w prowadzonym postępowaniu proszę o wypełnienie formularza i przekazanie do przedszkola w formie pisemnej lub drogą elektroniczna w terminie do dnia 24.11.2023r.

 

Przewiń do góry