PDFRegulamin udzielania przez Publiczne Przedszkole w Jemielnicy zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł wskazanej w art.2 ust.1 pkt 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.pdf (195,21KB)

ROK 2024

W związku z prowadzonym postępowaniem o dokonanie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu remontu łazienki i kuchni w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy - oddział Centawa; Centawa, ul. Powstańców Śląskich 13

PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (182,74KB)
DOCXZAPYTANIE OFERTOWE.docx (129,14KB)
PDFFORMULARZ OFERTY.pdf (180,28KB)
DOCXFORMULARZ OFERTY.docx (118,28KB)
DOCXWZÓR UMOWY NA WYKONANIE REMONTU KUCHNI I ŁAZIENKI.docx (119,97KB)
JPEGzałącznik nr 1 - Rysunek kuchni i łazienki aktualnie.jpeg (72,46KB)
PNGzałącznik nr 2 -orientacyjny projekt kuchni i łazienki po remoncie.png (338,00KB)
DOCXZałącznik nr 3 - szczegółowy wykaz robót budowlanych.docx (116,52KB)
DOCXZałącznik nr 4 - szczegółowy wykaz robót hydraulicznych.docx (116,94KB)
DOCXZałącznik nr 5 - szczegółowy wykaz robót elektrycznych.docx (113,29KB)

DOCXZałącznik nr 6 - wykaz szafek i urządzen kuchni.docx (113,97KB)
DOCXZałącznik nr 7 - klauzula RODO.docx (33,22KB)

Udostępniamy formularz oferty, wzór umowy, oraz załączniki 1-7.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani wzięciem udziału w prowadzonym postępowaniu proszę o wypełnienie formularza i niezbędnych załączników i przekazanie do przedszkola w formie pisemnej lub drogą elektroniczna w terminie do dnia 05.04.2024r.

 

 

  • W związku z prowadzonym postępowaniem o dokonanie zamówienia publicznego polegającego na:

1. Zakup i dostawę artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów w 2024 roku -  DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów w 2024 roku dla Publicznego Przedszkola w Jemielnicy.docx (122,28KB)

2. Zakup i dostawę środków czystości w 2024 roku - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości w 2024 roku dla Publicznego Przedszkola.docx (120,43KB)
 

DOCXKlauzula Informacyjna.docx (32,87KB)

Udostępniamy formularze ofert, wzór umowy, formularz asortymentowo cenowy.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani wzięciem udziału w prowadzonym postępowaniu proszę o wypełnienie formularza i przekazanie do przedszkola w formie pisemnej lub drogą elektroniczna w terminie do dnia 12.01.2024r.

 

ROK 2023

  • W związku z prowadzonym postępowaniem o dokonanie zamówienia publicznego polegającego na:

1. Zakup i dostawę artykułów ogólnospożywczych - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów ogólnospożywczych.docx (152,88KB)

2. Zakup i dostawę jaj - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę jaj.docx (140,06KB)

3. Zakup i dostawę mięsa i wędlin - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę mięsa i wędlin.docx (142,25KB)

4. Zakup i dostawę mrożonek - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę mrożonek.docx (141,32KB)

5. Zakup i dostawę nabiału - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę nabiału.docx (143,21KB)

6. Zakup i dostawę pieczywa - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę pieczywa.docx (141,51KB)

7. Zakup i dostawę ryb i przetworów rybnych - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę ryb.docx (141,24KB)

8. Zakup i dostawę warzyw i owoców - DOCXZapytanie ofertowe na zakup i dostawę warzyw i owoców.docx (146,70KB)

Przewiń do góry