Ciekawy październik u Serduszek z Gąsiorowic 

- Pasowanie na przedszkolaka

- Wyjazd do teatru na spektakl pod tytułem "Kot w butach" 

- Pokaz kiszenia kapusty

- Jesienne spacery

- Słuchanie bajek czytanych przez rodziców 

- Spotkanie z myśliwym

 

 

 

Jesienią — Maria Konopnicka

Je­sie­nią, je­sie­nią

Sady się ru­mie­nią;

Czer­wo­ne ja­błusz­ka

Po­mię­dzy zie­le­nią.

Czer­wo­ne ja­błusz­ka,

Zło­ci­ste gru­szecz­ki

Świe­cą się jak gwiaz­dy

Po­mię­dzy li­stecz­ki.

Pój­dę ja się, pój­dę

Po­kło­nić ja­bło­ni,

Może mi ja­błusz­ko

W cza­pecz­kę uro­ni!

Pój­dę ja do gru­szy,

Na­sta­wię far­tusz­ka,

Może w nie­go spad­nie

Jaka ślicz­na grusz­ka!

Je­sie­nią, je­sie­nią

Sady się ru­mie­nią;

Czer­wo­ne ja­błusz­ka

Po­mię­dzy zie­le­nią.

Przewiń do góry