DO DNIA 22.03.2024r. mija termin składania oświadczeń woli dzieci zakwalifikowanych do przedszkola 

 

 • 11 marca 2024r. - wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

 • od 12 marca do 22 marca 2024r. – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 • 27 marca 2024r. - wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Dokumenty dla kandydatów zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Jemielnicy

 1. PDFOświadczenie woli Jemielnica.pdf (114,87KB)
 2. PDFZałącznik 1 - ZGODY ORAZ OŚWIADCZENIA RODZICA - PRZEDSZKOLE JEMIELNICA.pdf (140,30KB)
 3. PDFZałącznik 2 - WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJJ NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJJ NAUKA JĘZYKA REGIONALNEGO ORAZ NAUKĄ WŁASNEJ HISTORII I KULTURY.pdf (124,50KB)
 4. PDFZałącznik 3 - UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA.pdf (90,78KB)

 

Dokumenty dla kandydatów zakwalifikowanych do oddziału zamiejscowego - Barut, Centawa, Łaziska, Gąsiorowice

 1. PDFOświadczenie woli - oddz. zam. Barut Centawa Łaziska Gasiorowice.pdf (114,71KB)
 2. PDFZałącznik 1a - ZGODY ORAZ OŚWIADCZENIA RODZICA - ODDZ. ZAM. BARUTCENTAWALAZISKAGASIOROWICE.pdf (136,15KB)
 3. PDFZałącznik 2 - WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJNAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJJ NAUKA JĘZYKA REGIONALNEGO ORAZ NAUKĄ WŁASNEJ HISTORII I KULTURY.pdf (124,50KB)
 4. PDFZałącznik 3 - UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA.pdf (90,78KB)

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW TYLKO W SEKRETARIACIE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W JEMIELNICY UL. DŁUGA11B

Przewiń do góry