WIZJA

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

                                                                                                                               Janusz Korczak

 

 

Każde dziecko jest jedyną i niepowtarzalną osobą dlatego Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami. Chcemy wychować wrażliwego, twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka. Człowieka dbającego o siebie oraz
o środowisko naturalne, w którym żyje.  Świadomego swojej przynależności regionalnej
i narodowej. Potrafiącego odróżnić dobro od zła.

 

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

 • Zapewniamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Wszystkie zajęcia ,w których uczestniczą dzieci dostosowane są do ich potrzeb
   i możliwości
 • Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia
 • Wiele zajęć i zabaw organizujemy w terenie - Staramy się zaspokoić naturalną w tym wieku potrzebę ruchu
 • Zapewniamy opiekę logopedyczną
 • Poprzez zabawę umożliwiamy dzieciom pierwsze kontakty z językiem obcym- angielskim, niemieckim
 • Każdy wychowanek poddawany jest obserwacji pedagogicznej i diagnozie dojrzałości szkolnej - rodzice na bieżąco informowani są o postępach swoich dzieci
 • Dla naszej działalności zapewniamy zgodne z normami i wytycznymi warunki lokalowe i bazę dydaktyczną i zabawki dostosowane do potrzeb
 • Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i personel obsługowy
 • Włączamy rodziców w nasza działalność, uwzględniamy ich potrzeby i oczekiwania, angażujemy w działalność placówki
 • Dbamy u dzieci o właściwe nawyki prozdrowotne
 • Uczestniczymy w projektach unijnych, w ramach których dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych i wzbogacana jest baza przedszkola
 • Nasi absolwenci z powodzeniem podejmują nowe obowiązki na następnym szczeblu edukacji w szkole podstawowej

 

 

Przewiń do góry