PDF1.Zarządzenie Dyrektora nr 1- w sprawie wysokości dopłat z ZFŚS.pdf (114,93KB)
PDF2.Zarządzenie Dyrektora nr 3 - w sprawie odpłatności za korzystanie z wyżywienia.pdf (123,00KB)
PDF3.Zarządzenie Dyrektora nr 5 - w sprawie opracowywania przez nauczycieli planów pracy dydaktyczno - wychowawczej.pdf (102,10KB)
PDF4.Zarządzenie Dyrektora nr 6 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy.pdf (301,37KB)
PDF5.Zarządzenie Dyrektora nr 7 - w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Jemielnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.pdf (298,24KB)
PDF6.Zarządzenie Dyrektora nr 8 - w sprawie wprowadzenia w przedszkolu Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID 19.pdf (155,91KB)
PDF7.Zarządzenie Dyrektora nr 9 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 8 - w sprawie wprowadzania w przedszkolu Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID - 19.pdf (146,87KB)
PDF8.Zarządzenie Dyrektora nr 10 - w sprawie cennika wynajmu i użytkowania pomieszczeń przedszkolnych Publicznego Przedszkola w Jemielnicy.pdf (86,15KB)
PDF9.Zarządzenie Dyrektora nr 11 - w sprawie wprowadzenia w przedszkolu Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID - 19.pdf (155,34KB)
PDF10.Zarządzenie Dyrektora nr 12 w sprawie wprowadzenia procedury oceny pracy nauczyciela.pdf (138,92KB)
PDF11.Zarządzenie Dyrektora nr 13 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania informacji publicznej w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy.pdf (131,20KB)
PDF12.Zarządzenie Dyrektora nr 14 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Rodziców.pdf (106,59KB)
PDF13.Zarządzenie Dyrektora nr 15 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.pdf (115,90KB)
PDF14.Zarządzenie Dyrektora nr 16 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami Publicznego Przedszkola w Jemielnicy.pdf (99,09KB)
PDF15.Zarządzenie Dyrektora nr 17 - w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Publiczne Przedszkole w Jemielnicy zamówień publicznych poniżej progu stosowania ustawy.pdf (119,31KB)
 

Przewiń do góry