PDF1.Zarządzenie Dyrektora nr 1- w sprawie wysokości dopłat z ZFŚS.pdf
PDF2.Zarządzenie Dyrektora nr 3 - w sprawie odpłatności za korzystanie z wyżywienia.pdf
PDF3.Zarządzenie Dyrektora nr 5 - w sprawie opracowywania przez nauczycieli planów pracy dydaktyczno - wychowawczej.pdf
PDF4.Zarządzenie Dyrektora nr 6 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy.pdf
PDF5.Zarządzenie Dyrektora nr 7 - w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Jemielnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.pdf
PDF6.Zarządzenie Dyrektora nr 8 - w sprawie wprowadzenia w przedszkolu Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID 19.pdf
PDF7.Zarządzenie Dyrektora nr 9 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 8 - w sprawie wprowadzania w przedszkolu Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID - 19.pdf
PDF8.Zarządzenie Dyrektora nr 10 - w sprawie cennika wynajmu i użytkowania pomieszczeń przedszkolnych Publicznego Przedszkola w Jemielnicy.pdf
PDF9.Zarządzenie Dyrektora nr 11 - w sprawie wprowadzenia w przedszkolu Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID - 19.pdf
PDF10.Zarządzenie Dyrektora nr 12 w sprawie wprowadzenia procedury oceny pracy nauczyciela.pdf
PDF11.Zarządzenie Dyrektora nr 13 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania informacji publicznej w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy.pdf
PDF12.Zarządzenie Dyrektora nr 14 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Rodziców.pdf
PDF13.Zarządzenie Dyrektora nr 15 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.pdf
PDF14.Zarządzenie Dyrektora nr 16 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami Publicznego Przedszkola w Jemielnicy.pdf
PDF15.Zarządzenie Dyrektora nr 17 - w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Publiczne Przedszkole w Jemielnicy zamówień publicznych poniżej progu stosowania ustawy.pdf
 

Przewiń do góry