1.Uchwała 1/2020 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 09 stycznia 2020 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie odznaczenia.

2.Uchwała 2/2020 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 09 stycznia 2020 - w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Publicznego Przedszkola w Jemielnicy na rok 2020.

3.Uchwała 3/2020 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 09 stycznia 2020 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania odznaczenia Dyrektorowi Przedszkola.

4.Uchwała 4/2020 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 17 kwietnia 2020 - w sprawie Organizacji Pracy Przedszkola na rok 2020/2021.

5.Uchwała 5/2020 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 31 sierpnia 20202 - w sprawie zatwierdzenia rocznwgo planu pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

6.Uchwała 6/2020 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 31 sierpnia 2020 - w sprawie zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego.

7.Uchwała 7/2020 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 31 sierpnia 2020 - w sprawie wniosku o ustalenie ramowego rozkładu dnia w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy wraz z oddziałami zamiejscowymi w Barucie, Centawie, Gąsiorowicach i Łaziskach.

8.Uchwała 8/2020 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 28 września 2020 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania nagrody Wójta Gminy Jemielnica.

9.Uchwała 9/2020 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w jemielnicy z dnia 28 września 2020 - w sprawie Aneksu nr 1 do Projektu Organizacyjnego Pracy Przedszkola na rok 2020/2021.

10.Uchwała 10/2020 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 12 listopada 2020 - w sprawie Aneksu nr 2 do Projektu Organizacyjnego Pracy Przedszkola na rok 2020/2021.

11.Uchwała 11/2020 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 07 grudnia 2020 - w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Publicznego Przedszkola w Jemielnicy na rok 2021.

Przewiń do góry