1.Uchwała 1/2021 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 05 stycznia 2021 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie odznaczenia.

2.Uchwała 2/2021 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 05 stycznia 2021 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznawania odznaczenia Dyrektorowi Przedszkola.

3. Uchwała 3/2021 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 05 stycznia 2021 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania orderu Dyrektorowi Przedszkola. 

4. Uchwała 4/2021 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 16 kwietnia 2021 w sprawie Organizacji Pracy Przedszkola na rok 2021/2022.

5. Uchwała 5/2021 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 17 maja 2021 w sprawie aneksu nr 3 do Projektu Organizacyjnego Pracy Przedszkola na rok 2020/2021 

6. Uchwała 6/2021 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 17 maja 2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty Dyrektorowi Przedszkola

7.Uchwała 7/2021 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 27 maj 2021 w sprawie aneksu nr 4 do Projektu Organizacyjnego Pracy Przedszkola na rok 2020/2021

8.Uchwała 8/2021 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 27 sierpnia 2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy przedszkola na rok szkolny 2021/2022

9.UChwała 9/2021 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 27 sierpnia 2021 w sprawie wniosku o ustalenie ramowego rozkładu dnia w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy wraz z oddziałami zamiejscowymi w Barucie, Centawie, Gąsiorowicach i Łaziskach na rok szkolny 2021/2022. 

10.Uchwała 10/2021 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 27 sierpnia 2021 w sprawie zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego.

11.Uchwała 11/2021 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 27 sierpnia 2021 w sprawie uchwalenia zmian w statucie Przedszkola

12. Uchwała 12/2021 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 28 września 2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie nagrody 

13. Uchwała 13/2021 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 28 września 2021 w sprawie ustalenia doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Przewiń do góry