Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu określa Uchwała Rady Gminy Jemielnica

  • W Przedszkolu  zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin.
  • Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5  godzin wynosi 1,30 zł.
  • Rodzice dzieci 6 letnich, realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, nie wnoszą opłat za pobyt.
  • Rozliczanie czasu pobytu dzieci ponad 5 godzin, odbywa się na podstawie odczytów z czytnika Punktualny Przedszkolak

Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

Opłata miesięczna, wnoszona przez rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka, za koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków ustalona została w wysokości:

w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy:

  •  7,50 zł -śniadanie i obiad
  •  9,50 zł- śniadanie, obiad i podwieczorek

W przypadku powstania zaległości w opłatach, przekraczających jeden miesiąc dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola . Skreślenie z listy nie wstrzymuje  postępowania egzekucyjnego. 

 

Należność należy wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca na konto nr

67 8907 1018 2007 6000 5201 0001 B S - Leśnica - oddział Jemielnica.

W tytule przelewu wpisujemy: J.– Imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, wyżywienie lub świadczenie (miesiąc) 2024

DOCXBez nazwisk świadczenia Barut.docx (149,57KB)
DOCXBez nazwisk świadczenia Centawa.docx (148,35KB)
DOCXBez nazwisk świadczenia Gąsiorowice.docx (149,72KB)
DOCXBez nazwisk świadczenia Łaziska.docx (149,42KB)
DOCXBez nazwisk wyżywienie Barut.docx (151,17KB)
DOCXBez nazwisk wyżywienie Centawa.docx (149,97KB)
DOCXBez nazwisk wyżywienie Gąsiorowice.docx (151,47KB)
DOCXBez nazwisk wyżywienie Łaziska.docx (151,03KB)
PDFWyżywienie - STYCZEŃ 2024 Jemielnica.pdf (140,45KB)
PDFŚwiadczenia - STYCZEŃ 2024 Jemielnica.pdf (127,46KB)
 

Przewiń do góry