• Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu określa Uchwała Rady Gminy Jemielnica
  • W Przedszkolu  zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin.
  • Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5  godzin wynosi 1 zł.
  • Rodzice dzieci 6 letnich, realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, nie wnoszą opłat za pobyt.
  • Rozliczanie czasu pobytu dzieci ponad 5 godzin, odbywa się na podstawie odczytów z czytnika Punktualny Przedszkolak

Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

Opłata miesięczna, wnoszona przez rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka, za koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków ustalona została w wysokości:

w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy:

  •  7,50 zł -śniadanie i obiad
  •  9,50 zł- śniadanie, obiad i podwieczorek

W przypadku powstania zaległości w opłatach, przekraczających jeden miesiąc dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola . Skreślenie z listy nie wstrzymuje  postępowania egzekucyjnego. 

 

Należność należy wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca na konto nr

67 8907 1018 2007 6000 5201 0001 B S - Leśnica - oddział Jemielnica.

W tytule przelewu wpisujemy: J.– Imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, wyżywienie lub świadczenie (miesiąc) 2022

PDFŚwiadczenia - lipiec 2022.pdf (135,20KB)
PDFWyżywienie -lipiec 2022.pdf (141,64KB)
 

Przewiń do góry