Informujemy, że w naszej kuchni wykorzystujemy składniki zawierające alergeny pokarmowe i produkty powodujące nietolerancje pokarmowe w tym produkty zawierające śladowe ilości alergenów lub mogące zawierać alergeny wymienione
w tabeli poniżej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.