Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

W dniach od 21.02-11.03.2022 trwa postępowanie rekrutacyjne
w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy oraz w oddziałach zamiejscowych
w Barucie, Centawie, Gąsiorowicach i w Łaziskach:

Zasady rekrutacji są dostępne na stronie www.przedszkole.jemielnica.pl

- od 21.02.2022 - 11.03.2022 – wydawanie i przyjmowanie  wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
(w sekretariacie przedszkola w Jemielnicy). Druki dostępne są także na stronie
internetowej przedszkola www.przedszkole.jemielnica.pl lub po uprzednim umówieniu się telefonicznym
 ( nr telefonu przedszkola 77 401 05 65) odebrać osobiście

Przyjmowanie KOMPLETNYCH dokumentów TYLKO w sekretariacie w Publicznym Przedszkolu
w Jemielnicy

- 22.03.2022 – wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych do przedszkola. W związku z sytuacja epidemiologiczną poinformowanie telefoniczne
o zakwalifikowaniu czy też niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.

- od 23.03-31.03.2022 – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia, dokumenty można wrzucać do skrzynki pocztowej Przedszkola

- 01.04.2022– wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. W związku z sytuacja epidemiologiczną poinformowanie telefoniczne
o zakwalifikowaniu czy też niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.

 

Prosimy zwrócić uwagę, aby dokumenty zostały podpisane przez obydwoje rodziców lub opiekunów prawnych!

Przewiń do góry