1. Uchwała nr 1/2022 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 03 stycznia 2022 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Publicznego Przedszkola w Jemielnicy na rok 2022;

2. Uchwała nr 2/2022 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 27.04.2022 w sprawie uchwalenia zmian w statucie przedszkola;

3. Uchwała nr 3/2022 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 27.04.2022 w sprawie organizacji pracy przedszkola na rok 2022/2023;

4. Uchwała nr 4/2022 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 28.06.2022 w sprawie Aneksu nr 1 do Projektu Organizacyjnego Pracy Przedszkola na rok 2022/2023;

5. Uchwała nr 5/2022 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 31.08.2022 w sprawie wniosku o ustalenie ramowego rozkładu dnia w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy wraz z oddziałami zamiejscowymi w Barucie, Centawie, Gąsiorowicach, Łaziskach na rok szkolny 2022/2023;

6. Uchwała nr 6/2022 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 31.08.2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy przedszkola na rok szkolny 2022/2023'

7. Uchwała nr 7/2022 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 31.08.2022 w sprawie zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego;

8. Uchwała nr 8/2022 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 31.08.2022 w sprawie uchwalenia zmian w statucie przedszkola;

9. Uchwała nr 9/2022 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 15.09.2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie nagrody;

 

 

Przewiń do góry