1. Uchwała nr 1/2022 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 03 stycznia 2022 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Publicznego Przedszkola w Jemielnicy na rok 2022;

2. Uchwała nr 2/2022 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 27.04.2022 w sprawie uchwalenia zmian w statucie przedszkola;

3. Uchwała nr 3/2022 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 27.04.2022 w sprawie organizacji pracy przedszkola na rok 2022/2023;

4. Uchwała nr 4/2022 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z dnia 28.06.2022 w sprawie Aneksu nr 1 do Projektu Organizacyjnego Pracy Przedszkola na rok 2022/2023;

 

 

Przewiń do góry